Cais am gopi o Dystysgrif Marwolaeth

Tystysgrif Sampl

Gallwch wneud cais am gopi o dystysgrif marwolaeth ar-lein trwy lenwi'r ffurflen isod. Bydd staff yn ein Gwasanaeth Cofrestru'n cynnal chwiliad cychwynnol cyn cysylltu â chi i roi gwybod i chi beth i'w wneud nesaf.

Cyn gwneud cais, sylwch na allwn gyflwyno tystysgrif newydd oni bai fod y gofrestr sy'n cynnwys y cofnod gwreiddiol yn ein meddiant.

Byddwn yn codi ffi am gopi o dystysgrif.

Os oedd y farwolaeth y tu allan i Bowys, mae'n rhaid i chi wneud cais i'r swyddfa gofrestru sy'n gofalu am y cofnod gwreiddiol.

Cais am gopi o'r dystysgrif marwolaeth