Ceisiadau a dderbyniwyd am drwyddedau i gynnal Seremonïau Sifil

Image of a venue

Mae manylion yr eiddo sydd wedi gwneud cais am drwyddedau i gynnal seremonïau sifil wedi'u dangos isod:

 

 

Isod mae rhestr o leoedd sydd wedi gwneud cais am drwyddedau i gynnal Seremoniau Sifil ym Mhowys....

Nid oes unrhyw geisiadau ar hyn o bryd

Clirio