Ceisiadau a dderbyniwyd am drwyddedau i gynnal Seremonïau Sifil