Cofrestru adeilad ar gyfer seremonïau priodas

Image of Rings on a rose

Byddwch angen trwydded os ydych eisiau cynnal seremonïau priodas neu bartneriaeth sifil ar eich eiddo. Unwaith mae trwydded wedi'i chaniatáu, mae'n ddilys am dair blynedd.

Lawr lwythwch y ffurflen gais a nodiadau cyfarwyddyd o'r dudalen hon. Wrth anfon y ffurflen yn ôl, dylech gynnwys:

  • eich tâl (na ellir ei ad-dalu)
  • tri chopi o gynlluniau'r eiddo gyda'r ystafelloedd wedi'u hamlygu
  • Asesiad Risg Tân diweddar

Ffurflen gais

Lawr lwythwch y ffurflen gais a'r nodiadau cyfarwyddyd isod.

Dylid anfon ceisiadau i'r cyfeiriad sydd ar  y dudalen hon.

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich dogfennau, bydd hysbysiad swyddogol yn cael ei roi yn y wasg leol yn dweud fod cais am drwydded. 

Yna, bydd gan y cyhoedd 21 diwrnod i wrthwynebu rhoi trwydded.

Bydd eich Asesiad Risg Tân yn cael ei anfon i Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru i gael eu sylwadau.

Byddwn yn archwilio'r eiddo i sicrhau ei fod yn addas.

Os bydd eich cais yn mynd trwy'r holl gamau hyn, bydd y drwydded yn cael ei chyhoeddi.

Os na fyddwch wedi clywed oddi wrthym o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch â ni.

Os nad ydych yn cytuno gyda'n penderfyniad, cysylltwch â Rheolwr y Gwasanaeth Cofrestru

Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon, bydd y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yn rhoi cyngor i chi.

Nodwch y gall y broses ymgeisio gymryd hyd at wyth wythnos.

Cyswllt

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol