Trefnu partion plant mewn canolfannau hamdden

image of party table

Mae gan ein Canolfannau Hamdden amrywiaeth ffantastig o gyfleusterau, ac union y peth ar gyfer parti eich plentyn.

 

Rydym yn edrych ymlaen at rannu pen-blwydd eich plentyn gyda chi.

  • Partion yn y pwll

  • Partion Teganau gwynt

  • Partion castell gwynt

  • Partion chwaraeon

Mewn rhai lleoliadau gallwch ddod â'ch bwyd parti eich hun - bydd eraill yn darparu bwyd ar eich cyfer yn y siop goffi/bwyty lle gallwch ddewis rhwng bwyd poeth a bwffe. 

Bydd yr holl bartion yn cael eu goruchwylio gan aelod o staff cymwys.