Llogi cyrtiau, dosbarthiadau neu weithgareddau ffitrwydd

dosbarth yoga

Gallwch gadw lle mewn dosbarth ffitrwydd, neu logi cyfleusterau megis meysydd pel-droed, cyrtiau sboncen neu neuaddau chwaraeon, trwy gysylltu'n uniongyrchol â'r ganolfan hamdden.

Mae ein canolfannau'n cynnig ystod eang o weithgareddau ar gyfer oedolion a phlant.

Rydym yn cynnig dosbarthiadau ymarfer corff yn ystod y dydd a min nos gan gynnwys:

  • Erobeg
  • Erobeg yn y Dwr
  • Gwella Cyflwr y Corff
  • Paffio Cardiaidd
  • Hyfforddiant Cylchedau
  • Dosbarthiadau i rai dros 60 oed
  • Pilates
  • Troelli/ Seiclo Stiwdio
  • Yoga

Mae gennym gyfleusterau hefyd ar gyfer athletau, hyfforddiant ffitrwydd, badminton, pel-fasged, criced, pel-droed, gymnasteg, bowlio dan do, pel-rwyd, sboncen a thennis.

Nid yw'r holl weithgareddau ar gael ym mhob canolfan.