Gwybodaeth am Gynllun Nofio'r Seren For

Logo'r seren for

Cynllun Nofio'r Seren Fôr yw cynllun dysgu nofio'r sir a enillodd Wobr Cynllun Nofio Cenedlaethol Awdurdodau Lleol y Flwyddyn, yr ASA pan sefydlwyd yn 2006.  Ers hynny mae wedi tyfu i gynnwys dros 5,600 o ddisgyblion.

Mae'r gwersi'n cael eu cynnal ar ol ysgol ac ar fore Sadwrn.

Mae'r rhan fwyaf o'r cyrsiau rhwng 11 a 14 wythnos ac yn cyd-fynd â thymor yr ysgol.

Pan fydd pob plentyn yn ymuno â'r Cynllun am y tro cyntaf, byddant yn cael bag cynfas, amrywiaeth o bethau eraill am ddim a thocyn nofio i'w defnyddio yn ystod sesiynau nofio cyhoeddus (ond nid y sesiynau hwyl) er mwyn annog eich plentyn i nofio.

I gael rhagor o wybodaeth am nofio'r Seren For, gofynnwch yn eich canolfan hamdden leol.

Yn 2003 daethom yn rhan o Gynllun Nofio Cenedlaethol yr A.S.A


Ar hyn o bryd, rydym hefyd yn gweithio tuag at Farc Draig Nofio Cymru a marc achredu ASA Aqua sy'n cael ei gyflwyno am wasanaeth o'r gwerth gorau.