Gweld amserlenni pyllau nofio

Oeddech chi'n gwybod? Mae  plant a phobl ifanc dan 17 oed yn gallu mwynhau nofio am ddim yn ystod gwyliau ysgol.  Mae sesiynau'n rhedeg saith diwrnod yr wythnos ym mhob un o'n pyllau nofio.

 

 

Clirio