Cofrestru Tir Comin - Rhybuddion cyfreithiol

 

Byddwn yn dweud wrthych am gamau gweithredu cyfreithiol sydd ar fynd o ran y cofrestrau Tir Comin a Lawntiau Trefi neu Bentrefi.

 

 

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw rybuddion yn berthnasol.

 

 

 

 

Clirio