Rhoi gwybod am bryder am yrru oddi ar y ffordd

Datganiad Tyst

Os ydych am weld erlyniad ac rydych yn barod i fynychu'r llys fel tyst, gallwch gynnwys datganiad tyst.

Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen Datganiad Tyst isod, ei harbed ar eich cyfrifiadur ac yna ei lanlwytho gyda'r ffurflen ar y dudalen hon.  Bydd y ffurflen yn cael ei hanfon at yr Heddlu i ddarparu achos ar gyfer erlyniad, neu mae croeso i chi ei hanfon yn uniongyrchol at yr Heddlu yn contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Lawrlwytho ffurflen datganiad tyst

Os ydych am roi gwybod i ni am ddigwyddiad, gallwch lenwi'r ffurflen heb gynnwys y datganiad tyst.

Os ydych yn amau gweithgareddau gyrru oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon, defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod amdano.