Hawliau Tramwy - Cau neu Wyro

 

Gall Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n effeithio ar hawliau tramwy cyhoeddus fod yn rhai dros dro neu'n rhai parhaol.

 

 

Rhaid gwneud cais i ni dros dro i gau neu i wyro hawl tramwy at ddibenion diogelwch, neu i wneud gwaith angenrheidiol. Bydd angen cyhoeddi gorchymyn rheoleiddio traffig i wneud hyn. Gallwch weld y rhestrau hyn isod.