Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Mabwysiadodd y cyngor ei Gynllun Gwella Hawliau Tramwy ar 25 Hydref 2007.   Roedd rhaid cael y cynllun dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, ac fe’i gynhyrchwyd ar ôl dwy flynedd o ymgynghori, gweithdai, asesiadau a chyfarfodydd, a sylwadau gan dros 1,700 o  bobl.

Mae’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn nodi sut bydd y cyngor yn cynllunio ac yn blaenoriaethu gwaith gwella i’r llwybrau sydd eisoes yn bodoli yn y sir.  Bydd hefyd yn helpu grwpiau eraill ym Mhowys i wella mynediad i gefn gwlad.  Mae’n gynllun uchelgeisiol sy’n nodi blaenoriaethau ac amcanion gwaith i’r dyfodol.

Lansiwyd y Cynllun yn swyddogol gan Jane Davidson AC, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, ym mis Rhagfyr 2007.

 

 

Launch of the Rights of Way Improvement Plan
The Powys Rights of Way Improvement Plan being launched by Jane Davidson AM, with Councillor Gareth Morgan, Portfolio Member for Countryside Services and Councillor Roche Davies, Chair of the Rights of Way Committee.