Llwybrau Troed, Llwybrau Ceffyl a Hawliau Tramwy Cyhoeddus Eraill