Llogi tir ar gyfer achlysuron cymunedol

Image of a recreation ground

Mae'r tîm Hamdden Awyr Agored yn gyfrifol am reoli nifer fawr o gyfleusterau amwynderau cyhoeddus ledled Powys.

Mae hyn yn cynnwys parciau a mannau agored, ardaloedd chwarae, meysydd chwaraeon, coetiroedd, rhandiroedd a hyd yn oed Gwarchodfa Natur Leol.

Mae rhai o'r cyfleusterau hyn ar gael i'w llogi ar gyfer achlysuron cymunedol.

 

 

Ffurflenni Llogi

Os oes gennych ddiddordeb mewn llogi tir, llenwch a dychwelwch y ffurflen berthnasol.

Ffurflen Llogi Gogledd Powys

Ffurflen Llogi De Powys