Rhandiroedd y Gelli Gandryll

Rhandiroedd y Gelli Gandryll

Nid yw'r rhandiroedd yn bell o ganol y dref ac mae cymdeithas randiroedd yn eu rheoli ar ran y cyngor sir. Mae 15 rhandir ar y safle, ond mae rhywun yn gofalu am bob un ohonynt ar hyn o bryd. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y safle, neu os hoffech i'ch enw chi gael ei ychwanegu at y rhestr aros, cysylltwch â Desg Gymorth y Cyngor.

Map

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad y Rhandiroedd, cliciwch ar y map isod i weld y darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Rhandiroedd y Gelli Gandryll

Map yn dangos Rhandiroedd y Gelli Gandryll
Cyfeirnod Grid: 322510 - 242030

To top