Chwilio am randiroedd

Os nad yw lleoliad y rhandir rydych yn chwilio amdano i'w weld isod, cysylltwch â'ch cyngor tref/cyngor cymuned neu'ch cymdeithas rhandiroedd leol.

CRUGHYWEL (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 4 O gyfanswm o 4.

  Enw'r Eitem
Rhandiroedd Newgate

Rhandiroedd Newgate

Full Plots - CY: 7

Nid yw'r rhain yn bell o ganol y dref, ac mae cymdeithas randiroedd yn eu rheoli ar ran y cyngor sir. Mae 24 rhandir ar y safle, ond mae rhywun yn gofalu am bob un o'r rhain ar hyn o bryd. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y safle, neu os hoffech i'ch enw chi gael ei ychwanegu at y rhestr aros, cysylltwch â Desg Gymorth y Cyngor.
Rhandiroedd Watton

Rhandiroedd Watton

Full Plots - CY: 40

Nid yw'r rhandiroedd hyn yn bell o ganol y dref, ac mae cymdeithas randiroedd yn eu rheoli ar ran y cyngor sir. Mae 40 rhandir ar y safle, ond mae rhywun yn gofalu am bob un ohonynt ar hyn o bryd. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y safle, neu os hoffech i'ch enw chi gael ei ychwanegu at y rhestr aros, cysylltwch â Desg Gymorth y Cyngor.
Rhandiroedd Crughywel

Rhandiroedd Crughywel

Full Plots - CY: 32
Half Plots - CY: 10

Nid yw'r rhandiroedd hyn yn bell o ganol y dref, dan reolaeth cymdeithas randiroedd ar ran y cyngor sir. Mae 32 o randiroedd llawn a 10 hanner-rhandir ar y safle a rhywun yn gofalu am bob un ohonynt ar hyn o bryd. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y safle, neu os hoffech i'ch enw chi gael ei ychwanegu at y rhestr aros, cysylltwch â Desg Gymorth y Cyngor.
Rhandiroedd Talgarth

Rhandiroedd Talgarth

Full Plots - CY: 12

Mae'r rhandiroedd ar ymyl stad o dai ar ymyl ddwyreiniol y dref, a than reolaeth cymdeithas randiroedd ar ran y cyngor sir. Mae 22 rhandir ar y safle, ond mae rhywun yn gofalu am bob un ohonynt ar hyn o bryd.  Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y safle, neu os hoffech i'ch enw cael ei ychwanegu at y rhestr aros, cysylltwch â Desg Gymorth y Cyngor.