Chwilio am randiroedd

Os nad yw lleoliad y rhandir rydych yn chwilio amdano i'w weld isod, cysylltwch â'ch cyngor tref/cyngor cymuned neu'ch cymdeithas rhandiroedd leol.

Y TRALLWNG (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 1 O gyfanswm o 1.

  Enw'r Eitem
Rhandiroedd Groesffordd

Rhandiroedd Groesffordd

Full Plots - CY: 6

Nid yw'r rhandiroedd hyn yn bell o ganol y pentref. Y cyngor sir sy'n eu rheoli. Mae 6 rhandir ar y safle, ond mae rhywun yn gofalu am bob un ar hyn ohonynt ar hyn o bryd. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y safle, neu os hoffech i'ch enw chi gael ei ychwanegu at y rhestr aros, cysylltwch â Desg Gymorth y Cyngor.