Chwilio am randiroedd

Os nad yw lleoliad y rhandir rydych yn chwilio amdano i'w weld isod, cysylltwch â'ch cyngor tref/cyngor cymuned neu'ch cymdeithas rhandiroedd leol.

LLANIDLOES (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 4 O gyfanswm o 4.

  Enw'r Eitem
Rhandiroedd y Fynwent

Burial Ground Allotment Gardens cy

Full Plots - CY: 12

Mae'r rhandiroedd hyn ger canol y dref ac yn cael eu rheoli gan Gyngor Sir Powys. Nid oes rhandir ar gael ar y safle ar hyn o bryd, ond os hoffech gae rhagor o wybodaeth, neu os hoffech i'ch enw chi gael ei ychwanegu at y rhestr aros, cysylltwch â rhif desg gymorth y Cyngor.
Rhandiroedd Heol Hwnt West

Rhandiroedd Heol Hwnt West

Full Plots - CY: 20

Nid yw'r rhandiroedd yn bell o ganol y dref, ac mae cymdeithas randiroedd yn eu rheoli ar ran y cyngor sir. Mae 30 rhandir ar y safle, ond mae rhywun yn gofalu am bob un o'r rhain ar hyn o bryd. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y safle, neu os hoffech i'ch enw chi gael ei ychwanegu at y rhestr aros, cysylltwch â desg Gymorth y Cyngor.
Rhandiroedd Y Drenewydd

Rhandiroedd Y Drenewydd

Full Plots - CY: 15

Mae'r rhandiroedd hyn ger canol y dref ac yn cael eu rheoli gan gymdeithas randiroedd ar ran y cyngor sir. Nid oes unrhyw randiroedd ar gael ar y safle ar hyn o bryd, ond os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y safle, neu os hoffech i'ch enw chi gael ei ychwanegu at y rhestr aros, cysylltwch â Desg Gymorth y Cyngor.
Rhandiroedd Eastgate

Rhandiroedd Eastgate

Full Plots - CY: 20

Mae'r Rhandiroedd ger canol y dref ac yn cael eu rheoli gan gymdeithas randiroedd ar ran y cyngor sir. Nid oes unrhyw randiroedd ar gael ar y safle ar hyn o bryd, ond os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y safle, neu os hoffech i'ch enw chi gael ei ychwanegu at y rhestr aros, cysylltwch â Desg Gymorth y Cyngor.