Safle Ysgol Gynradd Llanigon

Safle Ysgol Gynradd Llanigon

Fel yr awgryma'r enw, mae'r safle hwn ar dir yr ysgol gynradd leol. Mae'n safle gwastad, glaswelltog sy'n cysylltu'r ysgol â'i chae chwarae. Mae modd cyrraedd y safle o'r ffyrdd a'r llwybrau lleol, ac mae digon o le ar gael i barcio y tu allan i oriau ysgol. Mae'r safle'n hygyrch i ymwelwyr anabl hefyd. Sylwch y gallai fod cyfyngiad ar ddefnyddio'r safle yn ystod oriau ysgol a gwyliau ysgol.

Ymhlith y cyfarpar chwarae mae: llwybr antur/ystwythder, dwy ffrâm ddringo a siglen fwa.

Map

Map yn dangos Safle Ysgol Gynradd Llanigon
Cyfeirnod Grid: 321140 - 239970

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Safle Ysgol Gynradd Llanigon

To top