Cae Chwarae Llanbedr

Cae Chwarae Llanbedr

Mae'r safle lleol hwn ym mhentref Llanbedr, a dim ond ar hyd ffordd neu lwybr trwy stad o dai mae modd ei gyrraedd. Mae'n safle glaswelltog sydd wedi'i rannu'n ddau, sef ardal chwarae a chae hamdden. Mae rhywfaint o le i barcio ar y stryd ger y brif fynedfa, ac mae'r hygyrchedd i ddefnyddwyr anabl yn dda, er nad oes llawer o gyfle i symud o amgylch y safle oherwydd nad oes fawr o lwybrau mewnol ar y safle. Mae'n wastad ac yn cynnig golygfeydd hyfryd o'r cefn gwlad cyfagos.

Mae gan y cae hamdden ffrâm a chylch pêl-fasged yn ogystal â man i gicio pêl, ac ymhlith y cyfarpar chwarae at ddibenion cyffredinol yn yr ardal chwarae mae: rowndabowt, sî-sô, llithren a siglenni.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Llanbedr
Cyfeirnod Grid: 323880 - 220300

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Llanbedr

To top