Ardal Chwarae Y Gro

Llanfair-ym-Muallt

Ardal Chwarae Y Gro

Mae'r ardal chwarae boblogaidd hon ar y tir hamdden a adwaenir yn lleol fel Y Gro. Mae ffens fetel yn gwahanu'r cae hamdden a'r ardal chwarae, ac mae'r safle ei hun yn laswelltog ac yn wastad. Gan ei fod yn agos at ganol y dref ac yn cynnwys digon o leoedd parcio talu-ac-arddangos ger y cae hamdden, bydd y gymuned leol ac ymwelwyr â'r dre yn ei ddefnyddio'n helaeth.

Mae cae rygbi'r dre yn Y Gro, ynghyd â phedwar cwrt tenis ag arwyneb caled, pwll nofio dan do, y llain fowlio leol, mynediad i Lwybr Dyffryn Gwy, a golygfeydd ysblennydd o'r afon. I gael rhagor o wybodaeth am y Gro, ewch i'r tudalennau perthnasol ar y wefan yma.

Gan fod y safle yma ar lan yr afon, cofiwch fod angen gofal wrth fynd i mewn ac allan o'r ardal.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle yma mae: dwy set o siglenni, ffrâm ddringo, cyfarpar aml-chwarae i blant iau, llithren droellog, sî-sô a springies. Mae digonedd o seddi hefyd ar gael.

Map

Ardal Chwarae Y Gro
Cyfeirnod Grid: 303902 - 251254

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Y Gro

To top