Ardal Chwarae Y Gelli Gandryll

Ardal Chwarae Y Gelli Gandryll

Mae'r ardal chwarae ar faes hamdden y dref, ar ymyl orllewinol y dref. Safle glaswelltog, gwastad ydyw ac mae'n hawdd ei gyrraedd mewn cerbyd neu drwy gerdded. Mae maes parcio i'r maes hamdden ar ymyl yr ardal chwarae, felly mae'r hygyrchedd i ddefnyddwyr anabl yn dda. Mae lawnt fowlio, cyrtiau tenis a llain griced y dref hefyd ar y cae hamdden, ac mae adeilad clwb hefyd ar y safle.

 

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: siglenni arferol, siglenni i blant bach; sî-sô, dwy ffrâm ddringo, rowndabowt, siglwr a chwpan troelli.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Y Gelli Gandryll
Cyfeirnod Grid: 322680 - 241980

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Y Gelli Gandryll

To top