Ardal Chwarae y Berllan

Llangedwyn

Ardal Chwarae y Berllan

Mae angen mynd trwy stad fechan o dai i gyrraedd yr Ardal Chwarae yma. Mae'n llecyn glaswelltog ar ychydig o lethr ac mae golygfeydd gwych i'w gweld o'r cefn gwlad o amgylch. Mae'r ffordd a'r palmant yn darparu modd o yrru neu gerdded i'r ardal chwarae, ac mae ychydig o le i barcio ger y safle. Mae'r ardal chwarae'n hygyrch i ymwelwyr anabl, er rydym yn argymell eich bod yn mynd yno mewn cerbyd.

Ymhlith y cyfarpar chwarae are y safle mae: mae troellwr, 2 siglwr, siglenni ac eitem aml-chwarae. Mae seddau hefyd ar y safle.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae y Berllan
Cyfeirnod Grid: 318623 – 324334

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae y Berllan

To top