Ardal Chwarae Trefonen

Llandrindod

Ardal Chwarae Trefonen

Mae'r ardal chwarae hon ar Stad Trefnon yn y dref. Mae'n cynnwys ardal laswelltog yn y canol gyda chwrt pêl-fasged ar ymyl ddeheuol y safle. Mae modd i yrwyr a cherddwyr gyrraedd y safle'n rhwydd ond ychydig yn unig o leoedd parcio sydd ar gael ar y stryd. Mae'r safle ei hun yn wastad, ac mae'r fynedfa drwy'r stad yn wastad. Mae'r stad ei hun ychydig yn uwch na chanol y dref. Mae modd i ymwelwyr anabl gyrraedd y safle trwy ddefnyddio'r llwybrau ar hyd a lled y stad. 

Ymhlith y cyfarpar chwarae mae: troellwr, siglenni a siglwr.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Trefonen
Cyfeirnod Grid: 306230 – 261750

I gael rhagor o wybodaeth ar leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch y map isod i weld darlun mwy neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Trefonen

To top