Ardal Chwarae Tai Digeddi

Llanigon

Ardal Chwarae Tai Digeddi

Ardal chwarae leol yw hon ar ymyl stad fechan o dai ym mhentref Llanigon. Mae'n safle gwastad, glaswelltog a dim ond trwy ddefnyddio ffyrdd a llwybrau troed y stad y mae modd ei gyrraedd. Mae rhywfaint o le parcio ar y stryd. Fel ardal i gicio pêl y defnyddir y cae hamdden yn bennaf, ac mae golygfeydd hyfryd o'r cefn gwlad o amgylch y pentref i'w gweld oddi yno. Er bod hygyrchedd yn dda i ddefnyddwyr anabl, dim ond ychydig o gyfleusterau chwarae addas sydd ar gael ar eu cyfer.

Ymhlith y cyfarpar chwarae sydd ar gael ar y safle mae: tair siglen fwa a rowndabowt. Mae seddi hefyd ar gael.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Tai Digeddi
Cyfeirnod Grid: 321330 - 240110

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Tai Digeddi

To top