Ardal Chwarae Stad Castell

Cleirwy

Ardal Chwarae Stad Castell

Mae'r Ardal Chwarae a chae hamdden yma ag arwyneb wastad wedi'u lleoli ar ymyl stad fechan ym mhentref Cleirwy ac maent yno i'r gymuned leol yn bennaf. Mae wyneb diogelu ar bob rhan o'r ardal chwarae, ac mae hwn yn cysylltu'n uniongyrchol â'r cae hamdden laswelltog sy'n cael ei ddefnyddio i gicio pêl gan amlaf.

Mae'r mynediad i'r safle oddi ar ffordd y stad a llwybrau troed lleol. Dim ond lle cyfyngedig sydd i barcio car oddi ar y stryd yn ymyl prif fynedfa'r safle. Mae mynediad i'r safle ar gyfer pobl anabl yn dda.

Ymhlith yr eitemau cyfarpar ar y safle mae: siglenni, sî-sô adennydd gwylan, dau springy a llithren.

Map

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Stad Castell

Ardal Chwarae Stad Castell
Cyfeirnod Grid: 321470 - 243740

To top