Ardal Chwarae Rhodfa Gwernyfed

Aberllynfi

Ardal Chwarae Rhodfa Gwernyfed

Mae'r ardal chwarae yma ar stad o dai ym mhentref Aberllynfi. Gellir ei chyrraedd o ffyrdd y stad a'r llwybrau troed, ac mae rhywfaint o le i barcio ar y stryd gerllaw'r safle. Mae'r hygyrchedd i ddefnyddwyr anabl yn dda. Fodd bynnag, mae ansawdd y cyfleoedd chwarae sydd ar gael iddynt ar y safle yn wael. Mae'r ardal yn un laswelltog sydd wedi'i hailwampio beth yn ddiweddar. Mae set newydd o siglenni yno.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: set o siglenni, ffrâm ddringo a rowndabowt.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Rhodfa Gwernyfed
Cyfeirnod Grid: 316944 - 237146

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae yma, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Rhodfa Gwernyfed

To top