Ardal Chwarae Penrhos

A'r Cae Hamdden

Mae'r ardal laswelltog hon mewn stad breswyl ac mae'n darparu lle ar gyfer chwarae a hamdden i'r gymuned leol. Mae'n cynnwys lle i gicio pêl (sy'n gallu bod yn wlyb am gyfnod hir ar ôl y glaw) ac ardal chwarae wedi'i hamgáu. Mae mynediad i'r safle a chyfleusterau parcio yn wael, ac nid oes unrhyw lwybrau sy'n cysylltu'r naill a'r llall. Nid ydym, felly, yn argymell y safle i ddefnyddwyr anabl. 

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: ffrâm ddringo, cyfarpar aml-chwarae, siglen grud, roced siglo, tri springy a sî-sô.

Ardal Chwarae Penrhos

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Penrhos
Cyfeirnod Grid: 279780 - 211280

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Penrhos

To top