Ardal Chwarae Pen-y-bryn

Penrhos

Ardal Chwarae Pen-y-bryn

Mae'r ardal chwarae leol fechan hon ar ymyl stad breswyl yn ardal Penrhos yn Ystradgynlais. Mae modd cyrraedd y safle trwy ddefnyddio ffyrdd a llwybrau'r stad. Mae'n safle wastad â ffensys o'i amgylch ac mae arwyneb diogelwch yn ei orchuddio. Mae rhywfaint o le i barcio ar y stryd ac mae'n eithaf hygyrch i ymwelwyr anabl. Fodd bynnag, os ydych yn dod i'r safle o'r tu allan i'r stad, argymellwn eich bod yn dod mewn cerbyd.

Ymhlith y cyfarpar chwarae mae: siglenni crud, cyfarpar aml-chwarae, sî-sô a throellwr. Mae seddi hefyd ar gael ar y safle.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Pen-y-bryn
Cyfeirnod Grid: 279190 - 211030

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Pen-y-bryn

To top