Ardal Chwarae Parc Waun Capel

Rhaeadr Gwy

Ardal Chwarae Parc Waun Capel

Dyma brif gyfleuster chwarae Rhaeadr Gwy. Mae wedi'i leoli ym Mharc Waun capel y dref ger Afon Gwy. Yn ogystal â'r ardal chwarae mae'r parc hefyd yn cynnwys ardal laswelltog gerllaw i gicio pêl arni, cyrtiau tenis, llain fowlio a llain bytio 9-twll. Gellir prynu tocynnau i gymryd rhan yn y campau yma yn y Ganolfan Hamdden sydd yng nghanol y dref. Hefyd mae maes gwersylla a charafanio ychydig i'r gogledd o Barc Waun Capel, ac mae Llwybr Dyffryn Gwy, sy'n croesi'r safle, yn cysylltu â'r Parc.

Ni ellir cyrraedd yr ardal chwarae mewn cerbyd, a dim ond ar hyd Llwybr Dyffryn Gwy y bydd ymwelwyr anabl yn gallu cyrraedd. Mae'r llwybr yn dod i mewn i'r safle ar hyd llwybr ar lan yr afon. Gall cerddwyr o'r dref ddefnyddio mynedfeydd eraill ond bydd angen cerdded i lawr llwybrau serth sy'n arwain i lawr at y parc.

Ymhlieth y cyfarpar ar y safle mae: Sawl set o siglenni, sî-sô, amrywiol springies, llithren, troellwr bwced, ffrâm ddringo a chyfarpar aml-chwarae. Hefyd ceir seddi a bwrdd picnic. 

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Parc Waun Capel
Cyfeirnod Grid: 296865 – 268169

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Parc Waun Capel

To top