Ardal Chwarae Parc Gwernyfed

Aberllynfi

Ardal Chwarae Parc Gwernyfed

Mae'r ardal chwarae yma ar ymyl stad fechan o dai ym mhentref Aberllynfi. Mae'r safle yn un gwastad a glaswelltog gyda ffin o goed aeddfed ar un ochr. Tu hwnt i'r coed mae ffordd fawr brysur, ac mae'n rhaid wrth ofal wrth fynd i mewn i'r ardal chwarae a'i gadael trwy'r fynedfa sy'n cysylltu'r ddwy. Mae mynedfa arall ar gael o'r ffyrdd a'r llwybrau troed ar y stad, ond ychydig iawn o leoedd parcio sydd ar gael ar y stryd. Mae'r hygyrchedd i ddefnyddwyr anabl yn dda. Fodd bynnag, mae ansawdd y cyfleoedd chwarae sydd ar gael iddynt ar y safle yn wael.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: set o siglenni, ffrâm ddringo a rowndabowt. Mae seddi hefyd ar gael yno.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Parc Gwernyfed
Grid reference: 317100 – 237380

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae yma, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Parc Gwernyfed

To top