Ardal Chwarae Oaklands Crescent

Llanfair-ym-Muallt

Ardal Chwarae Oaklands Crescent

Mae Ardal Chwarae Oaklands Crescent y tu cefn i stad o dai, a'r unig ffordd o'i chyrraedd yw trwy gerdded o naill ai Oaklands Crescent neu Ffordd Newry. Mae rhywfaint o le i barcio ar y stryd gerllaw. Mae'r safle'n laswelltog ac yn weddol wastad a'r gymuned leol agosaf sy'n ei ddefnyddio'n bennaf. Mae hygyrchedd y safle i ddefnyddwyr anabl yn dda, ond gallai symud o amgylch y safle ei hun fod yn anodd.

Ymhlith y cyfarpar chwarae sydd ar y safle mae: siglen grud, ffrâm ddringo, rowndabowt, set o siglenni, troellwr ac eitem aml-chwarae. Mae weddi hefyd ar gael.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Oaklands Crescent
Cyfeirnod Grid: 304530 – 250920

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Oaklands Crescent

To top