Ardal Chwarae Oakfield Drive

Crughywel

Ardal Chwarae Oakfield Drive

Mae'r tir hamdden yma i'w ddynodi yn un o ddim ond tair ardal yn sir Powys fel Maes Brenhines Elizabeth II, sef anrhydedd sy'n cael ei ddyfarnu i leoedd hamdden cymunedol o bwys i ddathlu Jiwbilî Deiamwnt y Frenhines. Mae'r gymuned leol yn dal i gymryd rhan yn y gwaith o gadw a gwella defnydd y cae yn y tymor hir ar gyfer y dyfodol, ac maent wedi codi arian yn lleol yn ddiweddar i wailwampio'r ardal chwarae gymdogaeth bwysig yma.

Mae'r gymuned leol yn defnyddio'r cae hamdden glaswelltog i gynnal digwyddiadau lleol, a chaiff ei ddefnyddio hefyd at ddibenion hamdden cyffredinol. Mae'r ardal chwarae wedi derbyn buddsoddiad yn ddiweddar sydd wedi caniatáu iddynt gael cyfarpar chwarae newydd. Mae'n ardal wastad gyda choed aeddfed o'i chwmpas ac mae hyn yn ychwanegu at ddiwyg y safle.

Gellir gyrru neu gerdded i'r cae hamdden, ond parcio ar y stryd yn unig sydd ar gael, a hynny yn y stad o dai sy'n gyffiniol ag ymyl ogleddol y safle. Mae llwybrau'n croesi'r safle, a'r llwybrau gwastad ar yr ymyl ogledd yw'r ffordd fwyaf hygyrch i ymwelwyr anabl gyrraedd y safle. Mae'r llwybrau o gyfeiriad y de yn serth ac mae parcio yn anodd yn y fan honno.

Gan fod y safle yn uchel, mae gan y cae hamdden hwn olygfeydd hyfryd o'r cefn gwlad o'i amgylch.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae:  springies, siglwr, siglenni crud, dau rowndabowt, llithren, siglen fasged, siglenni gwastad, troellwr, dwy ffrâm ddringo, llithren/dringwr a dau sî-sô. Mae seddi hefyd ar gael ar y safle.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Oakfield Drive
Cyfeirnod Grid: 321880 - 218850

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Oakfield Drive

To top