Ardal Chwarae Nantygollen

Felindre

Ardal Chwarae Nantygollen

Mae'r ardal chwarae leol yma wedi'i lleoli ar stad fechan o dai ac mae modd i yrwyr a cherddwyr ei chyrraedd trwy ddefnyddio ffordd y stad. Dim ond ychydig o le sydd i barcio oddi ar y stryd. Mae'r safle'n hygyrch i ddefnyddwyr anabl. Fodd bynnag, oherwydd oed y cyfarpar sydd ar gael ar y safle, ychydig o fudd a gânt o'r chwarae. Mae'r safle'n un glaswelltog a gwastad sy'n cael ei ddefnyddio'n bennaf gan y gymuned leol.

Ymhlith y cyfarpar chwarae sydd ar y safle mae: rowndabowt, siglen fasged, siglenni arferol a llithren. Mae seddi hefyd ar gael.

Map

Ardal Chwarae Nantygollen
Cyfeirnod Grid: 318700 - 236470

I gael rhagor o wybodaeth ar leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Nantygollen

To top