Ardal Chwarae Maesyfed

Ardal Chwarae Maesyfed

Mae'r ardal chwarae ym Maesyfed yn safle glaswelltog sy'n wastad ac yn agored ac yn cynnig golygfeydd eang o'r cefn gwlad o'i amgylch. Gellir cyrraedd y safle o'r pentref, naill ai ar y ffordd neu drwy gerdded yno, ac mae digonedd o leoedd parcio gerdllaw yr ysgol iau gyferbyn â'r ardal chwarae. Mae'n hygyrch i ymwelwyr anabl, er nad yw pob eitem o'r cyfarpar yn addas  i bobl anabl.

Mae'r cyfarpar ar y safle'n cynnwys y canlynol: ffrâm ddringo i blant iau, ffrâm ddringo i blant hyd at 14 oed, siglenni plant bach a phowlen droelli. Mae bwa 'byw' o helyg yn cysgodi rhan o'r safle ac mae ardal chwarae aml-ddefnydd ar gael hefyd sy'n addas ar gyfer tenis, pêl-droed, pêl-fasged a chriced.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Maesyfed
Cyfeirnod Grid : 321571 – 260723

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Maesyfed

To top