Ardal Chwarae Llanll?r

Ardal Chwarea Llanllyr

Mae'r ardal chwarae yng nghanol y pentref ger y dafarn / bwyty a'r eglwys leol a maes y pentref. Mae'n safle gwastad, glaswelltog gyda mannau parcio gerllaw. Mae'r hygyrchedd yn dda i ymwelwyr anabl. Mae bloc toiledau cyhoeddus ar ymyl y safle.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle yma mae: 2 set o siglenni, cyfarpar aml-chwarae, llithren a springies. Mae bwrdd picnic a seddau hefyd ar gael ar y safle.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Llanllyr
Cyfeirnod Grid: 304384 – 262358

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Llanll?r

To top