Ardal Chwarae Llangenni

Ardal Chwarae Llangenni

Mae'r ardal chwarae laswelltog yma yng nghanol y pentref a chyfyngedig yw gwerth y cyfleoedd chwarae mae'n eu cynnig. Hefyd, dim ond ychydig o le sydd i barcio ar y ffordd gyferbyn â'r safle, ac nid oes llwybr uniongyrchol rhwng y lle parcio a'r ardal chwarae. Nid yw'n hygyrch i ddefnyddwyr anabl, a bydd cyfyngiad pellach ar werth y profiad chwarae. Mae mynedfa'r safle yn agor i'r ffordd, felly mae'n bwysig wrth ofal wrth fynd a dod i'r safle.

Ymhlith y cyfarpar chwarae mae: siglen fwa, sî-sô a ffrâm ddringo.

Map

Ardal Chwarae Llangenni
Cyfeirnod Grid: 324000 - 218090

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Llangenni

To top