Ardal Chwarae Llanbister

Ardal Chwarae Llanbister

Mae'r ardal chwarae hon ar stad fechan o dai ym mhentref Llanbister. Mae modd ei chyrraedd yn rhwydd o'r ffordd a'r llwybr, ond ychydig iawn o le parcio sydd ar ben draw ffordd bengaead ger mynedfa'r safle. Mae'r hygyrchedd i ymwelwyr anabl yn dda, ond yn anffodus, nid yw'r cyfarpar yn cynnig ond profiad chwarae o safon isel iddynt.

Mae'r ardal ar safle gwastad, glaswelltog sy'n cael ei ddefnyddio gan y gymuned. Mae ffens rhyngddo a'r stad dai ac eiddo cyfagos. Mae bwrdd picnic a seddau ar y safle.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: llithren, cyfarpar aml-chwarae, siglenni a springies.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Llanbister
Cyfeirnod Grid: 310771 – 273473

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld Map Rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Llanbister

To top