Ardal Chwarae Lakeside

Llandrindod

Ardal Chwarare Lakeside

Ardal Chwarae Lakeside yw prif barc chwarae Llandrindod. Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'r ardal hon ger Llyn Fictoraidd 13-erw'r dref. Mae modd ei chyrraedd yn rhwydd mewn cerbyd neu drwy gerdded. Mae digon o le i barcio, ac mae hygyrchedd yr ardal chwarae i ymwelwyr anabl yn dda.

Mae'r ardal chwarae yn rhan o Warchodfa Natur Leol Parc y Llyn, ac os ydych yn teimlo'n arbennig o egnïol, gallech fynd am dro yn yr ardal goediog neu o amgylch y llyn i weld yr holl blanhigion ac anifeiliaid sy'n byw yma, neu aros am bicnic (gan ddibynnu ar y tywydd) neu fwynhau cinio ym mwyty'r Lakeside gerllaw.

Mae llwybrau a seddau yn yr ardal chwarae, ac mae'r arwyneb o risgl coed dan y cyfarpar chwarae sydd wedi'i drefnu yn ôl yr oed y bwriadwyd yr eitemau ar ei gyfer. Mae toiledau gerllaw, yn rhan o fwyty Lakeside.

Ymhlith y cyfarpar chwarae sydd ar gael mae: siglenni, llithren, amrywiaeth o gyfarpar aml-chwarae, rowndabowt, springies, powlen droelli a ffrâm ddringo. 

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Glan y Llyn
Cyfeirnod Grid : 306137 – 260714

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Lakeside

To top