Ardal Chwarae Hafrennydd

Llanidloes

Ardal Chwarae Hafrennydd

Mae Ardal Chwarae Hafrennydd ar ymyl ogleddol y dref ac yn hawdd ei chyrraedd o ganol y dref o'r ffordd neu o'r palmentydd gwastad sydd ar gael. Mae mynediad i ymwelwyr anabl felly'n dda. Mae ychydig o leoedd parcio ar gael ar ochr y ffordd gyferbyn â'r safle. Sylwch fodd bynnag fod y ffordd fawr yn gyfagos i'r safle, ac felly mae'n rhaid wrth ofal wrth fynd a dod o'r safle yma.

Mae parc sglefrio a ddarparwyd gan gyngor y dref yn gyfagos i'r safle, a hefyd llwybrau troed sy'n cysylltu'r safleoedd yma â llwybr ar lan yr afon.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: cyfarpar aml-chwarae mawr i blant iau, 2 set o siglenni, sî-sô, llithren a springy. Mae seddau hefyd ar y safle.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Hafrennydd
Cyfeirnod Grid: 295240 – 284513

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Hafrennydd

To top