Ardal Chwarae Golygfa Llugwy

Llanandras

Ardal Chwarae Golygfa Llugwy

Mae'r ardal chwarae fechan laswelltog hon ar stad o dai ar ymyl ddwyreiniol y dref. Mae mewn cornel o'r stad, gyda thai ar ddwy ochr, ac afon Llugwy yn cyffinio â'i thrydedd ochr. Mae modd cyrraedd yr ardal chwarae yn rhwydd mewn cerbyd neu drwy gerdded, ond dim ond ychydig o leoedd parcio sydd ar gael yn agos. Mae'r hygyrchedd i ymwelwyr anabl hefyd yn dda, ond mae gwerth y profiad chwarae ar y safle yn debygol o fod yn gyfyngedig.

Ymhlith y cyfarpar chwarae sydd ar gael ar y safle yma mae: siglenni, llithrenn a throellwr.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Golygfa Llugwy
Cyfeirnod Grid: 331716 – 264178

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Golygfa Llugwy

To top