Ardal Chwarae Garth

Ardal Chwarae Garth

Mae'r safle gwastad, glaswelltog hwn yn cynnig cyfle chwarae i'r gymuned leol. Mae'r ardal y tu cefn i stad fechan o dai ac mae ychydig o fannau parcio ger mynedfa'r safle. Mae hygyrchedd y safle i'r cerddwr a'r defnyddiwr anabl yn dda, er y gellid ystyried bod y ddarpariaeth ar y safle yn wael, yn enwedig i bobl anabl.

Ymhlith y cyfarpar chwarae mae: siglen wastad, siglen i blant bach a llithren.

Map

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae yma, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen isod i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Garth

To top