Ardal Chwarae Felindre

Ardal Chwarae Felindre

Mae Ardal Chwarae Felindre wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r Cae Hamdden. Mae digon o le parcio yn agos at brif fynedfa'r safle, ac mae'r hygyrchedd i ddefnyddwyr anabl yn dda, er y gallai symud o amgylch y safle (yn enwedig mewn tywydd gwlyb) fod yn anodd. Mae'r ardal gyfan yn wastad ac yn laswelltog. Pan na fydd y gymuned leol yn defnyddio'r cae hamdden, bydd y plant lleol yn ei ddefnyddio fel ardal i gicio pêl. Mae angen gofal wrth gerdded at yr ardal chwarae hon gan mai dim ond ar hyd ffordd fach gul y gellir ei chyrraedd.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: offer aml-chwarae a siglen fwa. Mae seddi hefyd wedi'u darparu.

Map

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Felindre

Map yn dangos Ardal Chwarae Felindre
Cyfeirnod grid: 318460 - 236680

To top