Ardal Chwarae Cwmgïedd

Ystradgynlais

Ardal Chwarae Cwmgïedd

Mae'r ardal chwarae laswelltog, wastad hon ym mhentref Cwmgïedd ger Ystradgynlais. Mae modd cyrraedd yr ardal chwarae o ffordd stad, neu drwy ddefnyddio'r llwybrau troed lleol. Mae ardal chwarae ar un ochr iddi, a lle i gicio pêl ar yr ochr arall. Mae ychydig o lei i barcio ar y stryd, ac er bod yr ardal chwarae ryw hanner milltir o'r heol fawr, mae mynediad ar gyfer ymwelwyr anabl. Fodd bynnag, dim ond rhywfaint o gyfleusterau chwarae sydd ar gael i ddefnyddwyr anabl. Mae digon o seddi ar gael ar y safle.

Ymhlith y cyfarpar chwarae sydd ar gael mae; dwy set o siglenni, powlen droelli, siglwr a chyfarpar aml-chwarae.

Ffotograffau

Ardal Chwarae Cwmgïedd

Map

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Cwmgïedd

Map yn dangos Ardal Chwarae Cwmgïedd
Cyfeirnod Grid: 278730 - 211500

To top