Ardal Chwarae Cwmdu

Ardal Chwarae Cwmdu

Mae'r ardal chwarae leol hon ym mhentref Cwmdu, ger y ffordd fawr ac arosfan bws. Y ffordd orau o'i chyrraedd yw trwy'r stad dai gyfagos, lle nad oes ond dyrnaid o leoedd parcio. Mae llwybr yn torri trwy'r safle, ond er bod hygyrchedd i bobl anabl yn dda, nid ydym yn ystyried bod y ansawdd y profiad chwarae'n addas i'w dibenion.

Mae'r ardal chwarae ar safle glaswelltog, gwastad sydd ag un pen yn agor i ffordd fawr brysur. Felly rhaid bod yn ofalus wrth adael y safle i'r cyfeiriad yma. Er bod adeilad toiledau ger yr ardal yma, mae'n segur ac nid yw'n cael ei ddefnyddio mwyach.

Ymhlith yr eitemau sydd ar y safle mae: llithren, ffrâm ddringo a siglen fwa. Mae seddi hefyd ar gael ar y safle.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Cwmdu
Cyfeirnod Grid: 317990 - 223650

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Cwmdu

To top