Ardal Chwarae Coelbren

Ardal Chwarae Coelbren

Mae'r ardal chwarae wastad, laswelltog yma ar gyrion y pentref. Nid oes ganddi ond ychydig o gyfleusterau chwarae. Mae modd cyrraedd y safle mewn car neu drwy gerdded. Fodd bynnag, dim ond ychydig o le sydd i barcio ar y stryd. Er bod mynediad i ymwelwyr anabl yn dda, mae'r cyfleusterau chwarae ar eu cyfer o ansawdd gwael.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: llithren a ffrâm ddringo.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Coelbren
Cyfeirnod Grid: 284050 - 211790

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Coelbren

To top