Ardal Chwarae Coedwaunger

Pontsenni

Ardal Chwarae Coedwaunger

Ardal Chwarae i'r gymdogaeth yw hon. Mae'n darparu cyfleuster i'r ardal leol/y pentref. Mae'n safle glaswelltog sy'n weddol wastad ar y cyfan ac yn cynnwys ardal chwarae a hefyd ardal chwarae a lle i gicio pêl sy'n cynnwys bwrdd a chylch sgorio pêl-fasged.

Gallwch gyrraedd yr ardal chwarae o'r stad breswyl gyffiniol, ond bod hygyrchedd da i'r safle i ymwelwyr anabl, nid oes unrhyw lwybrau troed mewnol yn cysylltu'r gwahanol ddarnau o gyfarpar chwarae, felly mae mynediad o amgylch y safle'n wael i bobl anabl.

Ymhlith y cyfarpar chwarae mae: llwybr antur, cyfarpar aml-chwarae i blant iau, springy a set o siglenni. Mae seddi hefyd ar gael ar y safle.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Coedwaunger
Grid Reference: 292600 - 229230

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Coedwaunger

To top