Ardal Chwarae Cilgant Llanelwedd

Ardal Chwarae Cilgant Llanelwedd

Mae'r ardal chwarae hon ar stad tai Cilgant Llanelwedd (Llanelwedd Crescent) ar gyrion pentref Llanelwedd. Mae'r safle'n wastad ac mae ganddo arwyneb diogelwch. Mae'r ardal chwarae, sy'n agos at ysgol ac eglwys y pentref, yn rhwydd ei chyrraedd o'r ffordd a'r palmant. Mae'r safle'n hygyrch i ymwelwyr anabl, er y dylech ystyried teithio yma mewn cerbyd os ydych yn dod o dref Llanfair-ym-Muallt gerllaw.

Mae'r safle wedi'i gysylltu â lloches gymunedol/ieuenctid a godwyd yn 2011, ac mae'r maes aml-ddefnydd a'r cae hamdden glaswelltog yn rhan o brosiect cymunedol. Mae modd cyrraedd y rhain yn rhwydd o'r ardal chwarae.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: siglenni, cyfarpar aml-chwarae, llithren, sî-sô anifail a throellwr. Mae bwrdd picnic a seddau hefyd ar gael ar y safle.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Cilgant Llanelwedd
Cyfeirnod Grid: 304632 – 251960

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Cilgant Llanelwedd

To top