Ardal Chwarae Cae Hopkin

Ystradgynlais

Cae Chwarae Cae Hopkin

Ardal chwarae leol yw hon ar stad breswyl fach yn y pentref. Mae'n ardal laswelltog ac mae llethr o waelod y safle tuag at ardal wastad lle gellir cicio pêl. Gall y safle fod yn wlyb iawn yn ystod cyfnodau o law ac wedi hynny, a dylid ystyried hyn cyn dod i'r safle.

Mae mynediad i gerbydau a cherddwyr fel ei gilydd yn wael, ac ychydig iawn o fannau parcio sydd ar gael ar y stryd. Mae'r hygyrchedd i ymwelwyr anabl hefyd yn wael, ac oherwydd topograffi anodd y safle, nid ydym yn eu hargymell i'w ddefnyddio.

Ymhlith y cyfarpar chwarae mae: super nova, rowndabowt, sî-sô, troellwr, ffrâm ddringo a dwy siglen.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Cae Hopkin
Cyfeirnod Grid: 282360 - 212310

I gael rhagor o wybodaeth ar leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Cae Hopkin

To top