Ardal Chwarae Bwlch

Ardal Chwarae Bwlch

Mae'r ardal chwarae laswelltog hon ar ymyl stad breswyl fach ym mhentref Bwlch. Er bod nifer fechan o fannau parcio gerllaw, dim ond llwybr cul sy'n arwain at y safle. Mae hygyrchedd y safle i ymwelwyr anabl yn wael, ac nid oes unrhyw lwybrau mewnol yn cysylltu'r cyfarpar chwarae ar y safle.

Mae ardal fechan i gicio pêl, ac mae'r cyfarpar chwarae'n cynnwys: siglen fasged, springy, troellwr, llithren, ffrâm ddringo a siglen fwa.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Bwlch
Cyfeirnod Grid: 315185 - 221980

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Bwlch

To top